Nu har Säröhälsan bytt namn till Elsa 🙂

Verksamheten fortsätter att växa och inriktningen mot vårdutbildningar och prehospital utbildning & bemanning ligger kvar.