Vi som driver Elsa har alla lång erfarenhet från sjukvården och är specialistutbildade sjuksköterskor. Vi har erfarenhet och kunskap från olika specialiteter och instanser. Denna kunskap kombinerar vi med pedagogiken och kunskapen från utbildade vårdlärare.

Med vänlig hälsning Elsa H