Vi inleder nu ett samarbete med Hjärtliv AB kring HLR-utbildningar 🙂