Några exempel

Mikrobiologi 

Kursen finns som föreläsning och för distansutbildning. Kursen finns bl. a för Gymnasie- och YH-nivå

Immunologi

Kursen finns som föreläsning och för distansutbildning. Kursen finns bl. a för Gymnasie- och YH-nivå

Vårdhygien

Kursen finns som föreläsning och för distansutbildning. Kursen finns bl. a för Gymnasie- och YH-nivå

Anatomi

Kursen finns som föreläsning och för distansutbildning. Kursen finns bl. a för Gymnasie- och YH-nivå

Fysiologi

Kursen finns som föreläsning och för distansutbildning. Kursen finns bl. a för Gymnasie- och YH-nivå

Akut insjuknande

Kursen finns som föreläsning och för distansutbildning. Kursen finns bl. a för Gymnasie- och YH-nivå

Några vanliga sjukdomar

Kursen finns som föreläsning och för distansutbildning. Kursen finns bl. a för Gymnasie- och YH-nivå

Hjärt-LungRäddning

Ambulanssjuksköterskor utbildar i Hjärt-Lungräddning. 
Vi arbetar regelbundet i ambulans och har aktuella kunskaper. 

Första hjälpen

Ambulanssjuksköterskor utbildar i Första hjälpen 
Vi arbetar regelbundet i ambulans och har aktuella kunskaper. 

Farmakologi

Kursen finns som föreläsning och för distansutbildning. Kursen finns bl. a för Gymnasie- och YH-nivå