Några exempel

Vårdhygien & smittskydd (vår populäraste kurs)

Kursen finns som föreläsning och som distansutbildning. Kursen vänder sig till yrkesarbetande inom vård och omsorg.

Mikrobiologi

Kursen finns som föreläsning och som distansutbildning. Kursen finns bl. a för Gymnasie- och YH-nivå

Immunologi

Kursen finns som föreläsning och som distansutbildning. Kursen finns bl. a för Gymnasie- och YH-nivå

Vårdhygien

Kursen finns som föreläsning och som distansutbildning. Kursen finns bl. a för Gymnasie- och YH-nivå

Anatomi

Kursen finns som föreläsning och som distansutbildning. Kursen finns bl. a för Gymnasie- och YH-nivå

Fysiologi

Kursen finns som föreläsning och som distansutbildning. Kursen finns bl. a för Gymnasie- och YH-nivå

Akut insjuknande

Kursen finns som föreläsning och som distansutbildning. Kursen finns bl. a för Gymnasie- och YH-nivå

Några vanliga sjukdomar

Kursen finns som föreläsning och för distansutbildning. Kursen finns bl. a för Gymnasie- och YH-nivå

Hjärt-LungRäddning

Ambulanssjuksköterskor utbildar i Hjärt-Lungräddning. 
Vi arbetar regelbundet i ambulans och har aktuella kunskaper. 

Första hjälpen

Ambulanssjuksköterskor utbildar i Första hjälpen 
Vi arbetar regelbundet i ambulans och har aktuella kunskaper. 

Farmakologi

Kursen finns som föreläsning och för distansutbildning. Kursen finns bl. a för Gymnasie- och YH-nivå