Har du specialistutbildning som ambulanssjuksköterska eller inom Anestesi/IVA och vill testa bra och välbetalda uppdrag inom ambulansen?

Hör av dig – vi har uppdragen 🙂